3. ERRUBRIKA: AHOZKO AURKEZPENAK


Atomoaren historia



AHOZKO AURKEZPENAK


4
3
2
1
Edukinaren kalitatea
Nire taldekideak informazioa eta kontzeptuak argitasunaz aurkeztu ditu eta era bikaina antolatuta. Denboraren kontrola ondo
Nire taldekideak informazioa eta kontzeptuak argitasunaz aurkeztu ditu eta ondo antolatuta.
Denboraren kontrola ondo

Nire taldekideak Informazioa eta kontzeptuak eman ditu, baina ez da argi geratu, irakasleengana jo behar izan dut. Denbora kontrolatu du nahiko
Nire taldekideak informazioa eta kontzeptuak eman ditu baina ez da argi geratu, irakasleengana jo behar izan dut. Denbora ez du neurtu
Sormena
Erakargarri-
tasuna
Nire taldekideak aurkezpena ondo egiteko ahalegina egin du
Oso erakargarria izan da

Nire taldekideak aurkezpena ondo egiteko nahiko ahalegina egin du
Erakargarria izan da

Nire taldekideak aurkezpena zuzena egin du
Arreta mantendu da

Nire taldekideak ez du ahalegindu aurkezpenean
Emaitza ez da erakargarria

Argumentazioa
Ulergarritasuna
Koherentzia

Gaia menperatuta duela ikusten zaio
Atal nagusiak argudioekin landuta ditu

Gaia nahiko menperatuta duela ikusten zaio
Atal gehienak argudiatu ditu

Gaian segurtasun falta nabaritu zaio
Atal batzuetan argudioak eman ditu

Gaiarekiko identifikazioa ez zaio nabaritu
Ezin du inor konbentzitu