4. ERRUBRIKA: NORBANAKO PROGA


Irudi atomikoak


NORBANAKO FROGA


4
3
2
1
Galderak
Galdera guztiek erantzunak dituzte
Galderen % 80k erantzunak dituzte
Galderen % 50k gutxienez erantzunak dituzte
Galderen % 50 baino gutxiagok erantzunak dituzte

Edukinaren kalitatea

Informazioa oso argia da, galdetutakoarekin bat dator
Informazioa argia da eta bat dator galdetutakoarekin gehienetan
Informazioa batzuetan ez da argia ezta galdetutakoarekin ez dator bat ere
Informazioa korapilotsua da eta ez dator galdetutakoarekin

Argumentazioa

Gaia menperatuta dagoela ikusten da
Emandako iritzia oso ondo argudiatuta dago
Gaia nahiko menperatuta dagoela ikusten da
Emandako iritzia argudiatuta dago
Gaian segurtasun falta nabaritzen da
Atal batzuk besterik ez dira argudiatzen
Gaiarekiko identifikazioa ez da ematen
Ez dago bat ere ez argudiorik