IKAS EGUNEROKOA
external image teclear.jpg
external image teclear.jpg


Atomoak eraikitzen / Atomoaren historia / Ordenatu mesedez / Kontaketak / Irudi atomikoakNOLA: nork berea

DENBORA: 15 minutuIkas eguneroko honen bitartez ikas sekuentzian zehar ikasitakoa kontrolatu ahal duzu. Ebaluazio irizpideak isladatzen ditu laburturik.

Idatz itzazu ataza bakoitzean ikasten duzuna . Zeozer argi ez baduzu edo oraindik menperatzeko pixka bat falta bazaizu, pentsa ezazu zergatia eta idatzi zehaztasunez zure hausnarketa eta , zure ustez, nork eman diezakezu laguntza. Zalantzarik ianez gero, zure irakaslearengana jo.EZAGUTZEN DUT...
HASIERA
1.ATAZA
2.ATAZA
3.ATAZA
4.ATAZA
Atomoaren egitura eta isotopoak

Nola eraikitzen diren atomoak

Eredu atomiko desberdinak

Eredu atomikoak eskemen bidez irudikatzen

Atomoa ikertu zuten zientzialariak

Elementuak nola ordenatu

Taula periodikoaren oinarrizko egitura

Nire inguruan dauden elementu batzuk ezagutzen

Erradioaktibitatea eta bere erabilerak

Substantzia erradioaktiboen erabileraren ondorioak pertsonengan, izaki bizidunengan eta ingurugiroan

Informazioaren bilketa eta sailkapena iturri desberdinetatik

Datuak bildu, antolatu eta grafiketan interpretatzen

Txosten idatziak eta ahozkoak garatzea formato desberdinak erabiltzen

Taldean lan egiten ardurarekin

Nire lana kontrolatzen autonomiarekin

Zer behar dut ikasteko

Nork lagundu ahal dit


KODEAK
1. Kontrolatzen dut
2.
Menperatzen dut
3.
Beste pertsona bati azaldu ahal diot
4.
Ez dut kontrolatzen
5.
Birpasatu behar dut
6.
Laguntza behar dut