ERRUBRIKA: TXOSTEN IDATZIAK

Atomoak eraikitzen / Ordenatu mesedezERRUBRIKA 1: TXOSTEN IDATZIAK


4
3
2
1
Erantzunak
Galdera guztiek erantzuna dute
Galderen % 80k erantzuna dute
Galderen % 50k erantzuna dute
Galderen % 50 baino gutxiago erantzunda daude
Erantzunaren kalitatea
Informazioa oso argia da,
galdetutakoarekin bat dator

Informazioa argia da eta bat
dator galdetutakoarekin gehienetan

Informazioa batzuetan ez da argia ezta galdetutakoarekin ez dator bat ere
Informazioa korapilotsua da eta ez dator galdetueta modu desegokian
Informazio-iturriak
Dokumentazio guztia modu egokian kontsultatu eta erabili dute
Dokumentazioaren ¾ kontsultatu dute eta orokorrean ondo erabilita dago
Informazioaren erdia erabili dute era egokian
Erdia baino gutxiago erabili dute
Hausnarketa eta berregituraketa
Erantzunak berregituraturik izan dira . Ez da "moztu eta itsasi" egin
Erantzunek berregituraren bat dute, zuzenean kopiatu gabe
Erantzunak berregituratuta daude baina ea zuzenean kopiatu direla ikusten da
Erantzunak guztiz kopiatuta daude